Het Instituut voor Holistische Energetische Ontwikkeling

Privacyverklaring

Algemeen
Healing Space respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt of anderszins verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Healing Space verwerkt.

Doel verwerking persoonsgegevens
Healing Space verzamelt en verwerkt de benodigde persoonsgegevens [naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer etc.] uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

  • het geven van opleidingen voor Holistische Energetische Ontwikkeling, (zakelijke) workshops, (relatie)therapie en retreats (waaronder vallen o.a. Reiki, voeding, massage, Chinese geneeskunde)
  • innen van declaraties
  • advisering, bemiddeling en verwijzing
  • voldoen aan onze wettelijke verplichtingen
  • marketing- en communicatie activiteiten
  • werving en selectie (sollicitatie)

Grondslag verwerking persoonsgegevens
Healing Space verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

  • wettelijke verplichting
  • uitvoering van een overeenkomst
  • verkregen toestemming van betrokkene(n)
  • gerechtvaardigd belang

Delen van persoonsgegevens met derden
Healing Space deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan het geven van een opleiding door een externe partij, of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Healing Space, zoals een IT-leverancier, etc. Daarnaast kan Healing Space persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Healing Space uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Healing Space ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een partij die in opdracht van Healing Space retreats organiseert of begeleid. 

Beveiliging persoonsgegevens
Healing Space hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Healing Space gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Healing Space in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Healing Space bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Privacy rechten van betrokkenen
Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Healing Space aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven, e.e.a. op basis van wettelijke regelgeving. 

Gebruik social media
Op de website van Healing Space zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals LinkedIn of Instagram. Healing Space houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacystatement van die derden door te lezen.

Statistieken en cookies
Healing Space houdt gebruiksgegevens bij van de website voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Healing Space verkocht aan derden.

Teneinde het gebruiksgemak van de website van Healing Space te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde functionele ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website van Healing Space op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken. Functionele cookies verwijderen zichzelf wanneer de browser wordt gesloten.

De website van Healing Space maakt gebruik van cookies van Google Analytics en Squarespace Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website en door op ‘Cookies accepteren’ te klikken bij het eerste bezoek aan de website van Healing Space geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. Healing Space heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

Aanpassing privacy statement
Healing Space heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van Healing Space gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat de website van Healing Space.

Vragen & Contact
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacystatement kunt u contact opnemen met administratie@healingspace.nl. 

Contactgegevens

Contact
085 – 200 6969
office@healingspace.nl

Oudeweg 10
3828 PG Hoogland

Bedrijfsgegevens
KVK: 32122345
BTW: 817728430B01