Losse lesdag - Medische en Psychosociale Basiskennis

Data: zie agenda 18 diverse lesdagen Vooropleiding: VWO, Havo of MBO-4  Locatie: Bussum

Losse lesdag Medische en Psychosociale Basiskennis

Ben jij een therapeut (in opleiding) en omarm je het idee om samen te werken met de reguliere westerse geneeskunde? Wil je je verdiepen in medische kennis die je heel praktisch in jouw dagelijkse complementaire praktijk kunt inzetten? En ben je op zoek naar bij- of nascholing om je kennis verder te verbreden? Volg dan een losse lesdag van onze door CPION geaccrediteerde opleiding Medische en Psychosociale Basiskennis.

Wat leer je bij deze losse lesdagen?

Onze door CPION erkende opleiding is ontstaan vanuit het therapeutisch veld. Wij als complementair werkende therapeuten, die ook geschoold zijn in het reguliere veld, erkennen de meerwaarde van een goede medische- en psychosociale basiskennis. Tijdens elke lesdag staat er een ander onderwerp centraal, en je kan dus zelf kiezen op welk onderwerpen je je verder wilt ontwikkelen.

De lesdagen worden gegeven door bevlogen artsen, therapeuten en specialisten die allen het complementaire- en reguliere veld willen en kunnen verbinden. Het lesmateriaal is zo ontwikkeld dat het passend is in deze tijd waarin we vaak veel omhanden hebben. Zo is de studiebelasting minder hoog en hebben we geen zware examens, maar dit doet niets af aan de kwaliteit. We willen dat je bekwaam wordt, de juiste medische terminologie kent, kunt communiceren met collega’s binnen het reguliere circuit en dat je weet waar je het over hebt. Zo sta je stevig in je praktijk.

Korte, heldere video’s helpen je het lesmateriaal voor te bereiden en te begrijpen. De lesdagen zijn interactief, bevatten een spelelement, casuïstiek en praktijkoefeningen, waaronder ook lichamelijk onderzoek, zoals bijvoorbeeld het meten van bloeddruk. We gaan uit van het principe van beredenerend leren in plaats van stampen, waardoor de lesstof beter beklijft, je de rode vlaggen herkent en weet waar je de juiste informatie kunt vinden en hoe je deze moet interpreteren. De begeleidende lesmap is tevens je naslagwerk voor in jouw praktijk.

We verbinden regulier en complementair zo veel mogelijk met elkaar. Een voorbeeld hiervan is de lesdag ‘Laboratorium Diagnostiek’. Op deze dag leer je de lab(referentie)waarden zowel op reguliere- als op complementaire wijze te interpreteren.

Over de docenten

In onze opleiding werken bevlogen artsen, therapeuten en specialisten die allen het complementaire- en reguliere veld willen en kunnen verbinden. Bij de concrete lesinhoud (zie onder ‘Lesinhoud en studie uren van de 18 lesdagen’) lees je welke docenten onze lessen verzorgen.

Extra informatie

Elke lesdag is los te boeken.

Elke lesdag is van 11:00 tot 17:00 uur.

Voor iedereen die zich op een specifiek onderwerp wilt bij- of nascholen.

Er is geen specifieke vooropleiding vereist. De lesdagen zijn op HBO-niveau: mocht je geen VWO, HAVO of MBO-4 hebben afgerond, neem dan contact met ons op zodat we kunnen overleggen over hoe je alsnog kan deelnemen.

Na het volgen van een losse lesdag heb je gedegen kennis over het onderwerp van jouw gekozen les. Je bent in staat je professioneel te positioneren richting het reguliere veld. Op deze manier kun je overbruggend en verbindend werken.

 • We zorgen ervoor dat iedereen in de les gezien en gehoord wordt; daarom geven we les in overzichtelijke groepen.
 • We bieden beredeneerd leren aan, in plaats van stampen, waardoor de stof beter beklijft.
 • De opleiding bevat geen grote en zware tentamens/examens.
 • De voorbereiding van de lessen gebeurt onder andere aan de hand van korte video’s waarin de lesstof helder wordt uitgelegd; dit vergemakkelijkt het voorbereiden en leren.
 • We bieden een heldere en overzichtelijke lesmap met daarin de informatie van jouw gekozen lesdag. 

Algemene inhoud van een lesdag

De lessen bestaan uit interactieve colleges waarbij aan de hand van de thuis voorbereide lesstof de (psycho)pathologie, therapeutische vaardigheden, satellietvakken behandeld en verder uitgediept wordt. In de colleges wordt extra aandacht besteed aan de zogenaamde rode vlaggen en het ontwikkelen van het Pluis-Niet-Pluis gevoel. Door middel van uitleg door de docenten, video’s, praktische opdrachten met spelelementen en casuïstiek wordt het lesmateriaal verduidelijkt.

Het doel is om de lesstof zodanig te begrijpen dat een ziektebeeld, waar mogelijk, logisch beredeneerd kan worden en dat je met gedegen basiskennis van de reguliere geneeskunde op medisch en psychosociaal gebied, stevig staat in de praktijk! 

Je bereidt de lesdag thuis voor door middel van het bekijken van video’s en het bestuderen van aangegeven literatuur. Je maakt korte, praktische inleveropdrachten en beantwoordt kennisvragen. Vervolgens diep je in de les, in de vorm van zowel hoor- als werkcolleges, met de docent het onderwerp verder uit.

Dit betekent voor de meeste lessen dat je thuis de anatomie en fysiologie over een bepaald onderwerp voorbereidt en tijdens de les ga je samen met de docent de pathologie (ziektebeelden) op een interactieve manier beredeneren en bestuderen. Met hetgeen je geleerd hebt tijdens de les, ga je daarna thuis aan de slag met de pathologie kennisvragen.

 • 9:50 – 10:00: Binnenkomst studenten
 • Het maken van de pathologie toets van de vorige les
 • Start anatomie en fysiologie in groepjes of klassikaal bespreken
 • Pathologie lesstof 
 • Pauze
 • Pathologie en evt. bijbehorende praktijkoefeningen
 • 16:45 -17:00: Afronding lesdag

Je bereidt de lesdag thuis voor door middel van:

 • Het bestuderen, lezen en leren van aangeven literatuur en E-Learning  
 • Het maken van inleveropdrachten  
 • Het maken van de kennisvragen
Les
Inhoud
Docent
ECTS
SBU
Les 1Algemene ziekteleer, immuniteit en kankerWouter van Kempen3,6100,8
Les 2Hart & BloedsomloopWouter van Kempen4,1114,8
Les 3Ademhalingsstelsel, KNO en zintuigen (deel I)Wouter van Kempen4,5126
Les 4 BewegingsstelselLuc Nefkens5140
Les 5Zenuwstelsel en zintuigen (deel II)Luc Nefkens4,9137,2
Les 6SpijsverteringsstelselTiti Koolsbergen5,2145,6
Les 7EndocrinologieVera van Randwijck4,7131,6
Les 8Gynaecologie, obstetrie & seksuologieRenee Steinmann4,4123,2
Les 9Nieren, urinewegen en andrologieTiti Koolsbergen4,5126
Les 10KindergeneeskundeAnusjka Cooman5,1142,8
Les 11Evidence Based MedicineFleur Kortekaas2,570
Les 12 FarmacologieErik Herngarden2,570
Les 13Laboratorium DiagnostiekAnna Kruyswijk 2,5 70
Les 14College 1: Algemene Psychologie, psychiatrie en psychopathologieWessel Schot 2,6 72,8
 College 2: Psycho-organische stoornissen, dissociatieve stoornissen, ouderdomsproblematiek, delerium, dementie, amnestische en andere cognitieve stoornissen veroorzaakt door een lichamelijke ziekteWessel Schot 2,7 75,6
Les 15College 3: Verslavingsproblematiek: stoornissen door gebruik van alcohol en andere psychoactieve stoffen (drugs) / Eetstoornissen / Schizofrenie en andere psychotische stoornissenWessel Schot 3,1 86,8
 College 4: Somatomorfe stoornissen / Seksuele stoornissen en Gender identiteitsstoornissen /Stoornissen in de impulscontrole / PersoonlijkheidsstoornissenWessel Schot 2,981,2
Les 16College 5: Stemmingsstoornissen / Aanpassingsstoornissen /Angststoornissen / SlaapstoornissenWessel Schot 2,5 70
 College 6: Stoornissen overwegend bij kinderen en adolescenten: Autismespectrum stoornissen / Aandachts- en gedragsstoornissen / Overige stoornissen bij kinderenWessel Schot 2,4 67,2
Les 17College 7: SOLK en Herhaling, samenvatting en toetsing van de rode vlaggenWessel Schot
Toña Wong Chung
 2,5 70
 College 8: Therapeutische vaardighedenWessel Schot
Toña Wong Chung
 2,6 72,8
Les 18College 9: Therapeutische vaardighedenWessel Schot
Toña Wong Chung
 2,3 64,4
 College 10: Therapeutische vaardighedenWessel Schot
Toña Wong Chung
 2,9 81,2

Eventuele wijzigingen in lesdagen worden tijdig gecommuniceerd. 

Waarom zou je een losse lesdag van onze opleiding volgen?

 • Je krijgt goede kennis van de belangrijkste reguliere medische terminologie en bent in staat klachten en ziektebeelden te herkennen. Hierdoor kun je als therapeut adequaat handelen en inschatten wanneer verwijzing naar de huisarts noodzakelijk is. Kortom je bent je cliënten nog beter van dienst.
 • Je kan een brug slaan tussen de complementaire en reguliere zorg. Na het volgen van lesdagen kun je ook de reguliere zienswijze meenemen in je praktijk. Hierdoor kijk je naar het geheel en dat maakt je in je werk, en als persoon, nog meer holistisch en verbindend.

Lees hier de veelgestelde vragen over deze opleiding.

Kosten van de losse lesdagen

€ 175,- (exclusief extern opleidingsmateriaal)

Agenda 2021 - 2022

Zie hier de data van de lesdagen (in 2022) van deze opleiding:

Les 1 – woensdag 19 januari:
Algemene ziekteleer, immuniteit en kanker
Les 2 – woensdag 9 februari:
Hart & Bloedsomloop 
Les 3 – woensdag 2 maart:
Ademhalingsstelsel, KNO en zintuigen (deel I) 
Les 4 – woensdag 23 maart:
Bewegingsstelsel 
Les 5 – woensdag 13 april:
Zenuwstelsel en zintuigen (deel II) 
Les 6 – woensdag 11 mei:
Spijsverteringsstelsel 
Les 7 – woensdag 1 juni:
Endocrinologie 
Les 8 – woensdag 22 juni:
Gynaecologie, obstetrie & seksuologie 
Les 9 – woensdag 7 september:
Nieren, urinewegen en andrologie 
Les 10 – woensdag 28 september:
Kindergeneeskunde 
Les 11 – woensdag 5 oktober:
Evidence Based Medicine
Les 12 – woensdag 2 november:
Farmacologie
Les 13 –  woensdag 9 november:
Laboratorium Diagnostiek
Les 14 – woensdag 23 november:
College 1: Algemene Psychologie, psychiatrie en psychopathologie
College 2: Psycho-organische stoornissen, dissociatieve stoornissen, ouderdomsproblematiek, delerium, dementie, amnestische en andere cognitieve stoornissen veroorzaakt door een lichamelijke ziekte
Les 15 – woensdag 30 november:
College 3: Verslavingsproblematiek: stoornissen door gebruik van alcohol en andere psychoactieve stoffen (drugs) / Eetstoornissen / Schizofrenie en andere psychotische stoornissen 
College 4: Somatomorfe stoornissen / Seksuele stoornissen en Gender identiteitsstoornissen /Stoornissen in de impulscontrole / Persoonlijkheidsstoornissen
Les 16 – donderdag 15 december:
College 5: Stemmingsstoornissen / Aanpassingsstoornissen /Angststoornissen / Slaapstoornissen
College 6: Stoornissen overwegend bij kinderen en adolescenten: Autismespectrum stoornissen / Aandachts- en gedragsstoornissen / Overige stoornissen bij kinderen
Les 17 –  woensdag 7 december:
College 7: SOLK en Herhaling, samenvatting en toetsing van de rode vlaggen
College 8: Therapeutische vaardigheden
Les 18 – vrijdag 16 december:
College 9: Therapeutische vaardigheden
College 10: Therapeutische vaardigheden

Locatie Cursus

Adres heart house

Accreditaties / beroepsverenigingen

Lees meer over de verschillende accreditaties per opleiding en over de voordelen van het aansluiten bij een beroepsvereniging.

Loading...

Losse lesdag – Medische en Psychosociale Basiskennis

175,00

Ben jij een therapeut (in opleiding) en omarm je het idee om samen te werken met de reguliere westerse geneeskunde? Wil je je verdiepen in medische kennis die je heel praktisch in jouw dagelijkse complementaire praktijk kunt inzetten? En ben je op zoek naar bij- of nascholing om je kennis verder te verbreden? Doe dan mee met een losse lesdag bij onze door CPION geaccrediteerde opleiding Medische en Psychosociale Basiskennis.

Welke losse lesdag? * 

Geef hieronder aan welke losse lesdag je wilt boeken.
Vul bijvoorbeeld in: Les 1: Algemene ziekteleer, immuniteit en kanker

Loading...

Beschrijving

Ben je geïnteresseerd om via voeding gezond en in balans te zijn, maar zie je door de huidige food-trends door de bomen het bos niet meer? Wist je dat sommige voedingsadviezen heel goed voor een ander kunnen werken, maar niet voor jou? En zou je willen leren welke individuele voeding het beste bij jou past, zodat je gezond en in balans bent

De holistische voedingscursus Eenvoudig Gezond (tevens deel 1 van de opleiding tot Holistisch Voedingscoach) is gebaseerd op de visie van eenheid binnen onszelf en met onze omgeving, en daarnaast op het gegeven dat we allemaal verschillend en uniek zijn. Is een sinaasappel voor je vriendin misschien de perfecte bron van Vitamine C, dan kan het maar net zo zijn dat een sinaasappel jouw constitutie uit balans brengt, waardoor je juist gezondheidsproblemen krijgt. Interessant, vooral in deze tijd waarin we de vele food adviezen vaak klakkeloos opvolgen.

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “Losse lesdag – Medische en Psychosociale Basiskennis” te beoordelen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar top