Medische en Psychosociale Basiskennis

Data: zie agenda 18-daagse opleiding Vooropleiding: VWO, Havo of MBO-4  Locatie: Bussum

Medische en Psychosociale Basiskennis

Ben jij een therapeut (in opleiding) en omarm je het idee om samen te werken met de reguliere westerse geneeskunde? Wil je je verdiepen in medische kennis die je heel praktisch in jouw dagelijkse complementaire praktijk kunt inzetten? En wil je jouw cliënten kunnen aanbieden dat jouw consulten kunnen declareren bij hun zorgverzekeraar? Doe dan mee met de door CPION geaccrediteerde opleiding Medische en Psychosociale Basiskennis.

Wist je dat het is ook mogelijk om een losse lesdag te volgen?

Wat leer je bij deze opleiding?

In deze door CPION erkende combinatie opleiding Medische Basiskennis en Psychosociale Basiskennis haal je, in 18 lesdagen, twee diploma’s in één. Onze opleiding is ontstaan vanuit het therapeutisch veld. Wij als complementair werkende therapeuten, die ook geschoold zijn in het reguliere veld, erkennen de meerwaarde van een goede medische- en psychosociale basiskennis. Na het afronden van onze opleiding heb je gedegen medische en psychosociale kennis en ben je in staat je professioneel te positioneren richting het reguliere veld. Op deze manier kun je overbruggend en verbindend werken. We hebben bewust de Medische en Psychosociale Basiskennis samengevoegd, want de kracht van het CAM (complementaire veld) is dat we holistische geneeskunde beoefenen. Doordat we de psychologische, mentaal-emotionele en fysieke aspecten als één geheel beschouwen, is voor ons de Medische en Psychosociale Basiskennis onlosmakelijk met elkaar verbonden.

In onze opleiding werken bevlogen artsen, therapeuten en specialisten die allen het complementaire- en reguliere veld willen en kunnen verbinden. Het lesmateriaal is zo ontwikkeld dat het passend is in deze tijd waarin we vaak veel omhanden hebben. Zo is de studiebelasting minder hoog en hebben we geen zware examens, maar dit doet niets af aan de kwaliteit. We willen dat je bekwaam wordt, de juiste medische terminologie kent, kunt communiceren met collega’s binnen het reguliere circuit en dat je weet waar je het over hebt. Zo sta je stevig in je praktijk.

Tijdens de opleiding besteden we veel aandacht aan therapeutische vaardigheden. Hoe voer je een gesprek met je cliënt? Hoe communiceer je op een goede manier met de behandelend arts van je cliënt? Dit soort aspecten komen tijdens onze opleiding uitgebreid aan bod.

Korte, heldere video’s helpen je het lesmateriaal voor te bereiden en te begrijpen. De lesdagen zijn interactief, bevatten een spelelement, casuïstiek en praktijkoefeningen, waaronder ook lichamelijk onderzoek, zoals bijvoorbeeld het meten van bloeddruk. We gaan uit van het principe van beredenerend leren in plaats van stampen, waardoor de lesstof beter beklijft, je de rode vlaggen herkent en weet waar je de juiste informatie kunt vinden en hoe je deze moet interpreteren. De begeleidende lesmap is tevens je naslagwerk voor in jouw praktijk.

We verbinden regulier en complementair zo veel mogelijk met elkaar. Een voorbeeld hiervan is de lesdag ‘Laboratorium Diagnostiek’. Op deze dag leer je de lab(referentie)waarden zowel op reguliere- als op complementaire wijze te interpreteren.

Studiegids Medische en Psychosociale Basiskennis

Ben je benieuwd of deze opleiding bij jou past? Download dan nu onze studiegids.
* Door het downloaden van de studiegids, ga je akkoord met onze privacyverklaring. Daarbij kom je automatisch op onze mailing list. Je kan je uiteraard op elk gewenst moment weer uitschrijven.

Over de docenten

In onze opleiding werken bevlogen artsen, therapeuten en specialisten die allen het complementaire- en reguliere veld willen en kunnen verbinden. Bij de concrete lesinhoud (zie onder ‘Lesinhoud en studie uren van de 18 lesdagen’) lees je welke docenten onze lessen verzorgen.

Extra informatie

MBK 2021  
Lesdag 11Woensdag 13 oktober 2021 
Lesdag 12Woensdag 17 november 2021 
Lesdag 13Woensdag 3 november 2021 
Lesdag 14Woensdag 24 november 2021 
Lesdag 15Woensdag 1 december 2021 
Lesdag 16Woensdag 8 december 2021 
Lesdag 17Woensdag 12 januari 2022 
Lesdag 18Donderdag 13 januari 2022 

Alle dagen van 10:00 tot 17:00 uur.

Er is geen specifieke vooropleiding vereist. De opleiding is op HBO-niveau: mocht je geen VWO, HAVO of MBO-4 hebben afgerond, neem dan contact met ons op zodat we kunnen overleggen over hoe je alsnog kan deelnemen.

Na het afronden van onze opleiding heb je gedegen medische en psychosociale kennis en ben je in staat je professioneel te positioneren richting het reguliere veld. Op deze manier kun je overbruggend en verbindend werken.

 • De lesdagen zijn één keer in de 3 weken op woensdag. In de vakanties (van alle regio’s) ben je vrij.
 • We zorgen ervoor dat iedereen in de les gezien en gehoord wordt; daarom geven we les in overzichtelijke groepen.
 • We bieden beredeneerd leren aan, in plaats van stampen, waardoor de stof beter beklijft.
 • De opleiding bevat geen grote en zware tentamens/examens.
 • Onze lesdagen / modules zijn ook los te volgen. Zo kun je een onderwerp gemakkelijk herhalen en / of nascholen. Neem voor meer informatie over de losse dagen contact met ons op via office@healingspace.nl
 • De voorbereiding van de lessen gebeurt onder andere aan de hand van korte video’s waarin de lesstof helder wordt uitgelegd; dit vergemakkelijkt het voorbereiden en leren.
 • We bieden een heldere en overzichtelijke lesmap, die tevens aan het eind van de opleiding dient als jouw naslagwerk in de praktijk.

Voor alle praktische informatie omtrent de cursus kun je na het boeken inloggen op jouw account. Hier vind je de meest actuele informatie over aanvangstijden, locatie en wat mee te nemen.

Het is ook mogelijk om een losse lesdag te volgen.

Algemene inhoud van een lesdag

De lessen bestaan uit interactieve colleges waarbij aan de hand van de thuis voorbereide lesstof de (psycho)pathologie, therapeutische vaardigheden, satellietvakken behandeld en verder uitgediept wordt. In de colleges wordt extra aandacht besteed aan de zogenaamde rode vlaggen en het ontwikkelen van het Pluis-Niet-Pluis gevoel. Door middel van uitleg door de docenten, video’s, praktische opdrachten met spelelementen en casuïstiek wordt het lesmateriaal verduidelijkt.

Het doel is om de lesstof zodanig te begrijpen dat een ziektebeeld, waar mogelijk, logisch beredeneerd kan worden en dat je met gedegen basiskennis van de reguliere geneeskunde op medisch en psychosociaal gebied, stevig staat in de praktijk! 

Je bereidt de lesdag thuis voor door middel van het bekijken van video’s en het bestuderen van aangegeven literatuur. Je maakt korte, praktische inleveropdrachten en beantwoordt kennisvragen. Vervolgens diep je in de les, in de vorm van zowel hoor- als werkcolleges, met de docent het onderwerp verder uit.

Dit betekent voor de meeste lessen dat je thuis de anatomie en fysiologie over een bepaald onderwerp voorbereidt en tijdens de les ga je samen met de docent de pathologie (ziektebeelden) op een interactieve manier beredeneren en bestuderen. Met hetgeen je geleerd hebt tijdens de les, ga je daarna thuis aan de slag met de pathologie kennisvragen.

 • 9:50 – 10:00: binnenkomst studenten
 • het maken van de pathologie toets van de vorige les
 • start anatomie en fysiologie in groepjes of klassikaal bespreken
 • pathologie lesstof 
 • pauze  (+- 1 uur)
 • pathologie en evt. bijbehorende praktijkoefeningen
 • 16:45 -17:00: afronding lesdag

Je bereidt de lesdag thuis voor door middel van:

 • Het bestuderen, lezen en leren van aangeven literatuur en E-Learning  
 • Het maken van inleveropdrachten  
 • Het maken van de kennisvragen
Les
Inhoud
Docent
ECTS
SBU
Les 1 Algemene ziekteleer, immuniteit en kanker Wouter van Kempen 3,6 100,8
Les 2 Hart & Bloedsomloop Wouter van Kempen 4,1 114,8
Les 3 Ademhalingsstelsel, KNO en zintuigen (deel I) Wouter van Kempen 4,5 126
Les 4  Bewegingsstelsel Luc Nefkens 5 140
Les 5 Zenuwstelsel en zintuigen (deel II) Luc Nefkens 4,9 137,2
Les 6 Spijsverteringsstelsel Titi Koolsbergen 5,2 145,6
Les 7 Endocrinologie Vera van Randwijck 4,7 131,6
Les 8 Gynaecologie, obstetrie & seksuologie Marion Verdel 4,4 123,2
Les 9 Nieren, urinewegen en andrologie Titi Koolsbergen 4,5 126
Les 10 Kindergeneeskunde Gita Perotti -Schuit 5,1 142,8
Les 11 Evidence Based Medicine Fleur Kortekaas 2,5 70
Les 12 Farmacologie Erik Herngarden 2,5 70
Les 13 Laboratorium Diagnostiek Anna Kruyswijk  2,5  70
Les 14 Algemene Psychologie, psychiatrie en psychopathologie. Oefenen met cases. Wessel Schot  5,3  148,4
Les 15 Algemene Psychologie, psychiatrie en psychopathologie. Oefenen met cases. Wessel Schot  6  168
Les 16 Algemene Psychologie, psychiatrie en psychopathologie. Oefenen met cases. Wessel Schot  4,9  137,2
Les 17 Therapeutische vaardigheden Wessel Schot Toña Wong Chung  5,1  142,8
Les 18 Therapeutische vaardigheden Wessel Schot Toña Wong Chung  5,2 145,6
Eventuele wijzigingen in lesdagen worden tijdig gecommuniceerd. 

Aanwezigheidsplicht

Er geldt een aanwezigheidsplicht van 100%. Slechts in zeer uitzonderlijk gevallen is, in overleg, een aanwezigheidsplicht van 95% toegestaan. Concreet betekent dit dat er 1 dag PsBK of MBK gemist mag worden, wanneer er een geldige reden hiervoor is. Dit in overleg met secretariaat en directie van Healing Space. Bij het missen van een (dag)deel kan de docent een extra opdracht meegeven. Dit is ter beoordeling aan de docent. Een eventueel gemist tentamen/examen zal moeten worden ingehaald op de hiervoor bestemde herkansingsdagen.  

Voor de satellietvakken en het onderdeel therapeutische vaardigheden geldt een aanwezigheidsplicht van 100%. Een gemist college zal op een ander tijdstip moeten worden ingehaald. 

blank

Waarom zou je de opleiding volgen?

Twijfel je nog of de opleiding interessant is voor jou? We geven graag een aantal redenen die onze studenten noemden waarom ze voor onze opleiding Medische en Psychosociale Basiskennis kozen:

 • Je krijgt goede kennis van de belangrijkste reguliere medische terminologie en bent in staat klachten en ziektebeelden te herkennen. Hierdoor kun je als therapeut adequaat handelen en inschatten wanneer verwijzing naar de huisarts noodzakelijk is. Kortom je bent je cliënten nog beter van dienst.
 • Jouw consulten worden door een groot aantal verzekeraars uit het aanvullende pakket vergoed.
 • Je kan een brug slaan tussen de complementaire en reguliere zorg. Na het volgen van deze opleiding kun je ook de reguliere zienswijze meenemen in je praktijk. Hierdoor kijk je naar het geheel en dat maakt je in je werk, en als persoon, nog meer holistisch en verbindend.

Lees hier de veelgestelde vragen over deze opleiding.

Kosten van de opleiding

€ 2895,- (exclusief extern opleidingsmateriaal)

Agenda 2021 - 2022

Zie hier de startdata van deze opleiding:

Locatie Cursus

Adres heart house

Accreditaties / beroepsverenigingen

Lees meer over de verschillende accreditaties per opleiding en over de voordelen van het aansluiten bij een beroepsvereniging.

Loading...

Medische Basiskennis

2.895,00

Let op: de laatste lesdag valt op een donderdag.

Vergeet niet het Abonnement voor de Juf Danielle Academie mee te bestellen.

Bekijk ook de uitgebreide informatiepagina over Medische en Psychosociale Basiskennis

Wil je je verdiepen in medische kennis die je heel praktisch in jouw dagelijkse complementaire praktijk kunt inzetten? En wil je jouw cliënten kunnen aanbieden dat jouw consulten kunnen declareren bij hun zorgverzekeraar? Schrijf je dan nu in voor de door CPION geaccrediteerde opleiding Medische en Psychosociale Basiskennis.

blank
Medische Basiskennis - Startdatum 7 sept 2022 - 18 lesdagen: 7 sept,28 sept, 12 okt, 2 nov, 23 nov, 14 dec, 11 jan, 1 feb, 15 feb, 8 mrt, 22 mrt, 5 apr, 19 apr, 10 mei, 17 mei, 24 mei, 31 mei, 1 jun.
2.895,00

Beschikbaarheid: 19 op voorraad

Wissen

Let op:

Vergeet bij de volgende stap niet het abonnement voor de Juf Danielle Academie mee te bestellen. Dit is een online platform waar wij tijdens de opleiding gebruik van maken om visueel en actief te leren over het menselijk lichaam.

Loading...

Beschrijving

Ben je geïnteresseerd om via voeding gezond en in balans te zijn, maar zie je door de huidige food-trends door de bomen het bos niet meer? Wist je dat sommige voedingsadviezen heel goed voor een ander kunnen werken, maar niet voor jou? En zou je willen leren welke individuele voeding het beste bij jou past, zodat je gezond en in balans bent

De holistische voedingscursus Eenvoudig Gezond (tevens deel 1 van de opleiding tot Holistisch Voedingscoach) is gebaseerd op de visie van eenheid binnen onszelf en met onze omgeving, en daarnaast op het gegeven dat we allemaal verschillend en uniek zijn. Is een sinaasappel voor je vriendin misschien de perfecte bron van Vitamine C, dan kan het maar net zo zijn dat een sinaasappel jouw constitutie uit balans brengt, waardoor je juist gezondheidsproblemen krijgt. Interessant, vooral in deze tijd waarin we de vele food adviezen vaak klakkeloos opvolgen.

Extra informatie

MBK

Startdatum 19 januari 2022 – 18 lesdagen: 19 jan, 9 feb, 2 mrt, 23 mrt, 13 apr, 11 mei, 1 jun, 22 jun, 7 sept, 28 sept, 5 okt, 2 nov, 9 nov, 23 nov, 30 nov, 7 dec, 15 dec, 16 dec, Startdatum 7 sept 2022 – 18 lesdagen: 7 sept,28 sept, 12 okt, 2 nov, 23 nov, 14 dec, 11 jan, 1 feb, 15 feb, 8 mrt, 22 mrt, 5 apr, 19 apr, 10 mei, 17 mei, 24 mei, 31 mei, 1 jun.

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “Medische Basiskennis” te beoordelen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar top