Titi Koolsbergen

Titi Koolsbergen

Gastdocent Medische en Psychosociale Basiskennis, les 6

Titi Koolsbergen werkt sinds 35 jaar als arts en heeft ervaring als huisarts, verslavingsarts en arts binnen de psychiatrie. Al vroeg in haar artsenij maakte ze kennis met de natuurgeneeskunde en daarbinnen deed ze onder andere een Hypnose opleiding.

Sinds 28 jaar werkt ze vooral in haar eigen praktijk (Sint Jans kliniek in ‘s Hertogenbosch, tel: 073-6149499), waarbij ze veel ervaring heeft in het behandelen van ME patiënten en met SOLK (somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten) in de bredere zin van het woord. 

Al sinds de begintijd van haar artsenstudie is Titi werkzaam als docent Medische Basisvakken voor diverse opleidingen in het land. Tijdens haar lessen houdt ze erg van de interactie met de studenten en ze helpt graag om de medische intuïtie te verruimen.