Medische Basiskennis

Veelgestelde vragen over Medische Basiskennis (MBK) en Psychosociale Basiskennis (PSBK)

Voor wie is de opleiding Medische Basiskennis en Psychosociale Basiskennis (MBK + PSBK) geschikt?
Deze opleiding is geschikt voor therapeuten (in opleiding) die:

  • hun cliënten willen aanbieden dat ze hun consulten kunnen declareren bij hun zorgverzekeraar
  • zich willen verdiepen in medische kennis die heel praktisch in hun dagelijkse complementaire praktijk in te zetten zijn
  • hun professionaliteit willen vergroten
  • het idee omarmen om samen te werken met de reguliere westerse geneeskunde
  • therapeutische vaardigheden willen leren, zoals: hoe voer je een gesprek met je cliënt? Hoe communiceer je op een goede manier met de behandelend arts van je cliënt? Etc.

Zijn er tussentijdse examens?
Examens is een te groot woord, dus die term gebruiken we niet bij onze opleiding MBK + PSBK. Je kennis wordt getoetst via de volgende aspecten:

  • Via inleveropdrachten
  • Via korte kennisvragen die in de les worden besproken
  • Via korte kennistoetsen, dit kan een korte kennistoets voor het onderdeel ‘Pathologie’ zijn, maar bijvoorbeeld ook een casuïstiek opdracht of een inleveropdracht.

Is er een eindexamen?
Nee, er is geen eindexamen. Je eindcijfer wordt bepaald door het gemiddelde cijfer van alle opdrachten die je hebt ingeleverd en alle korte kennistoetsen die je hebt gemaakt.

Hoe kan ik me op die tussentijdse kennistoetsen voorbereiden?
Door op tijd de opdrachten in te leveren bij elke les. Daarnaast kan je thuis de vragen, die je aan het eind van elke les krijgt, bestuderen.

Wat gebeurt er als ik een van de tussentijdse kennistoetsen niet haal?
Voor de toetsen dient minimaal een 5,5 worden behaald. Als je de toets niet haalt, dan zijn er 2 data waarop je de toets kan herkansen.

Kan ik een les missen?
Er is een 100% aanwezigheidsplicht. Bij hoge uitzondering kan er 1 les gemist worden in overleg met de docent en het secretariaat van Healing Space, en dan dient er een extra opdracht te worden gedaan.

Waarom is er een verschil in aantal dagen tussen de opleiding bij Healing Space en bij andere organisaties?
Omdat wij, zoals in de natuurgeneeskunde, uitgaan van een holistisch mensbeeld, waarbij lichaam, psyche en mentaal-emotionele gesteldheid elkaar beïnvloeden. Een mens is zo veel meer dan alleen het lichaam. Bij andere opleidingen wordt de nadruk gelegd op de Medische Basiskennis via ‘stampwerk’, maar wij willen juist de kracht van het complementaire veld benadrukken. Door dit in meerdere dagen te doen krijg je meer gedegen kennis en kan de studiebelasting per dag omlaag. Zo is er meer ruimte om aandacht te besteden aan de Psychosociale Basiskennis, naast de Medische Basiskennis.

Hoeveel uren ben ik er gemiddeld mee bezig per week?
Het aantal uren is afhankelijk van genoten vooropleiding en hoe makkelijk je leert. We hebben het leerproces vergemakkelijkt door, naast de lesstof in boeken, gebruik te maken van video’s waarin het lesmateriaal helder wordt uitgelegd. Daarnaast leggen we in de lessen de nadruk op beredenerend leren in plaats van ‘in je hoofd stampen’, waardoor de intensiteit van de opleiding als veel toegankelijker wordt ervaren.

Hoeveel ECTS is de opleiding?
De waarde van de opleiding is 80 ECTS, voor de Medische Basiskennis en Psychosociale Basiskennis samen.

Kan ik de MBK of PSBK ook los volgen?
Je kan er bij ons voor kiezen om uitsluitend de MBK of PSBK opleiding te volgen. Toch adviseren wij de combinatie opleiding: doordat we binnen het complementaire veld de psychologische, mentaal-emotionele en fysieke aspecten als één geheel beschouwen, is voor de complementair therapeut/arts de MBK en PSBK onlosmakelijk met elkaar verbonden. Door gedegen kennis op beide vakgebieden op te doen, wordt de kracht van jou als complementair therapeut versterkt.
Het is ook mogelijk om een losse lesdag te volgen.

Ik heb bij een andere opleider al de MBK gehaald: kan ik dan bij jullie de PSBK los volgen?
Ja dat is zeker mogelijk. Afhankelijk van de genoten vooropleiding en het aantal behaalde ECTS.

Kan ik de opleiding ook in delen betalen?
Ja dat kan. Je kan voor een betalingsregeling contact met ons opnemen via secretariaat.

Healing Space Tona Wong Chung Healing Space is het instituut voor iedereen die zich wil ontwikkelen op holistisch energetisch gebied. Het is onze wens, om met al onze verschillende activiteiten je te helpen om beter in balans te zijn of je op te leiden tot Holistische Energetisch Therapeut.

Hoe vond je dit artikel? Alvast bedankt voor het delen!
Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Email

“Een boek over minnaarschap; omdat de wereld jouw liefde nodig heeft”